Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περίοδος δεύτερη τεύχος πρώτο
Ο μικρός μάγος και άλλες ιστορίες
Παναγής Α. Χαροκόπος (1835-1911)
Ο Έλληνας αντιβασιλέας του Σιάμ
Ειδήσεις για τη βιβλιοθήκη της Μονής των Αγιών Φανέντων.
Ο Διόνυσος στο Ιόνιο
Κεφαλονίτικη πρόοδος τόμος 4ος
Εγκάρσια πτήση
Κυμοθόη τεύχος 20
Το έτος 1000 μ.Χ.
Κεφαλονίτικη Πρόοδος τεύχος 8
Θραύσματα και θροΐσματα
Μνήμες ζωής
Το Κεφαλονίτικο ημερολόγιο 1973
Η ελεγεία των Εκβατάνων
Από το αρμάρι του χρόνου
Αι πηγαί του γέλωτος - Και λοιπαί προτάσεις περί της υδρεύσεως του διψαλέου αστέ
Κεφαλονίτικη Πρόοδος τεύχος 7

Χρειάζεστε βοήθεια;