Ο Διόνυσος στο Ιόνιο
Βίος και πολιτεία
Ο σταυρός των ιπποτών
Chemins enchevêtrés
Κεφαλονίτικη Πρόοδος τεύχος 8
Η επιστοφή των Αγίων Φανέντων στο νησί τους.
Κεφαλονιά στα χρόνια της παδέλας
The promised journey Pontus - Kefalonia
Η Παναγία των Αγριλίων και οι Κεφαλονίτες ναυτικοί.
Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς
Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περίοδος δεύτερη τεύχος πρώτο
 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ Ι, 184 οργανικοί σκοποί από Αιγαίο, Ιόνιο, Κρήτη και Κύπρο
Ο σφουγγαράς και άλλα διηγήματα
Κεφαλονίτικη Πρόοδος τεύχος 5
Η έσωθεν έννοια του Άδου
Το άσπρο βιβλίο
Ο Έλληνας αντιβασιλέας του Σιάμ
Κεφαλονίτικη Πρόοδος τεύχος 7
Τα παραμύθια του Οσελότου

Χρειάζεστε βοήθεια;