Από το αρμάρι του χρόνου
Κοντίν
Κεφαλονίτικη Πρόοδος τεύχος 8
Μυστική αποστολή στο Ιόνιο (1944)
La vera storia dell' eccidio di Cephalonia
L' ile de Cephalonie au point de vue agricole
Το Κεφαλονίτικο γλωσσικό ιδίωμα
Άστεγος κι Απόψε
Τα χρόνια της Απελευθέρωσης και του Εμφυλίου πολέμου στην Κεφαλονιά και Ιθάκη, 1
Κυμοθόη τόμος 22-23
ποιήματα Τζαννετάτος Παναγιώτης
Κηπούρια, η ιστορική μονή του Ευαγγελισμού (1759-2012). Ενας θύλακας παράδοσης,
Όψεις της εκκλησιαστικής οργάνωσης στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο. Ζάκυνθος
Κάτω από μια αλήθεια
Το άσπρο βιβλίο
The promised journey Pontus - Kefalonia
Αντάρτες
Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περίοδος δεύτερη τεύχος πρώτο
Η Κεφαλονίτικη πρόοδος τεύχος 2ο
Κεφαλονιά του τότε και του τώρα

Χρειάζεστε βοήθεια;